# روز_ملی_خلیج_فارس

جعل نام خلیج فارس اقدامی سیاسی و بی‌اساس از نظر اسناد تاریخی و بین‌المللی است

در سالهای پس از این نامگذاری همواره شاهد دفاع همه جانبه ایرانیان و واکنش‌های مختلف دولت ایران در به رسمیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

نقشه‌ای از جهان در سال 1460 با درج نام خلیج فارس به کتابخانه ملی هدیه شد

نامه پادشاه ایران به پادشاه لهستان در سال 1474 قدیمیترین سند درباره روابط دو کشور همچنین به گفته وی، قدیمی‌ترین سند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید