نگرانی از ایجاد مشکل برای جزایر ایرانی خلیج فارس

در شرایط بحرانی و بروز مشکلات

دشمنان و رقبا

به رقابت و دشمنی شان

دامنه و عمق می دهند

باید به نحو عاقلانه ای

از جزایر ایرانی خلیج فارس

حفاظت کنیم

خطر نزدیک است

/ 0 نظر / 7 بازدید